Programmatuurontwikkelingsmetodologieë met besondere verwysing na 'n ideale raamwerk saamgestel uit data- en prosesgeorienteërde benaderings

- Vermeulen, Susan Elizabeth