Rol van die Vrye Demokratiese Party (FDP) in die politieke geskiedenis van die Federale Republiek van Duitsland na 1945

- Pretorius, Maarten Petrus