Die rol van die Mynwerkersunie in die Suid-Afrikaanse politiek, 1978-1982

- Barnard, Alberta Hendrika Jacoba