Indikatore vir huwelikstevredenheid met die oog op die bevordering van huweliksverhoudings

- Naude, Annemarie