Die impak van dienskwaliteit, kliënteretensie en werknemersretensie op die markaandeel en winsgewendheid van 'n finansiële instelling

- Seaman, Christiaan Hendrik Jakobus