'n Kritiese beskouing van die produkontwikkelingsproses

- Meiring, J.