Die residensiële struktuur van die metropool - 'n sosiaal-ruimtelike vertolking van die Suid-Afrikaanse geva

- Badenhorst, Marthinus Samuel