'n Studie van die verband tussen arbeid en kapitaal in Suid-Afrika aan die hand van die motoronderdeelvervaardigingsbedryfstak

- Viljoen, Petrus Johannes Daniel