Enkele aspekte van 'n elektroniese bankwese vir Suid-Afrika

- Vogel, Lynette