'n Gerasionaliseerde modulêre kurrikulum vir tegniese vakke met verwysing na die elektriese studierigting

- Human, Marthinus Cornelius