Die voedingspatroon van blanke bejaardes in die Germistonse munisipale gebied

- Koekemoer, Ridri Terina