Die invloed van die VSA-dollar op die mededingende voordeel van Suid-Afrika

- Lombard, Riaan Stefanus