Die evaluering van 'n maatskaplike groepwerkprogram vir verpleegkundiges van 'n versorgingsinrigting vir gedementeerde bejaardes

- Taute, Florentina Magdalena