Die verwagte invloed van die olie-uit-steenkoolnywerheid op die leeftydsverdeling van die Suid-Afrikaanse steenkoolreserwes

- Van der Post, Daniel Cornelius