Solvabiliteit van die Suid-Afrikaanse handelsbanke soos gemeet aan internasionale standaarde

- Kock, André Daniel