Die belangrikheid van permanente bouverenigings as instrument vir die finansiering van privaatbehuising in Suid-Afrika

- Alcock, Lynette