Die invloed van monetêre veranderlikes op die bate- en lastestruktuur van banke

- Swartz, Le'ande