Kapitaal versus inkomste met verwysing na objektiewe en subjektiewe faktore

- Pauley, Johannes Hendrik