Die heffing van verkoopbelasting in Suid-Afrika

- Lategan, Marthinus Theunis