Die belasting op toegevoegde waarde bepalings met betrekking tot klein ondernemings en handelaars

- Hamel, Edna Helena