Privatisering van die Suid-Afrikaanse Vervoerdienste uit die oogpunt van die belegger met verwysing na die waardasieproblematiek

- Meyer, Daniel Francois