Die gebruik van Almonsloerings by die skat van ekonometriese vergelykings

- Van Wyk, Hendrik Adriaan