'n Studie om die verband tussen persoonlikheid, ooreenkomstig die tipologie van Holland, en bestuurspotensiaal te bepaal

- Jacobs, Jacobus Johannes Pretorius