Die effek van polivinielalkohol-adsorpsie op die mikroflottasie van piriet en talkgesteentes

- Botha, Marthinus Johannes Theunis