Die ontwikkeling van 'n kategoriseringsmeganisme vir beheermaatreëls in die veld van rekenaarsekerheid en die koppeling daarvan met standaarde vir beheermaatreëls

- Bosch, Christiaan Johannes