'n Diagnose van eksterne kragte werksaam in die skool

- Nortje, Hendrik Jacobus