'n Diagnostiese instrument vir basiese wiskundige bewerkings

- Grobler, Nicolaas Johannes