'n Ontleding van die Suid-Afrikaanse vervoerdienste se spoortaklyne in die Republiek van Suid-Afrika

- Meyer, Jacobus Francois