Die gebruik van werkergeoriënteerde veranderlikes vir die voorspelling van posbekleëraanlegte

- Smith, Casper Henry