Vergelyking tussen die bruikbaarheid van 'n vierpunt- en 'n sewepuntbeoordelingskaal

- Pienaar, Abel Albertus