'n Analise van die invloed van sanksies op die fisiese distribusieproses van in- en uitvoere vir Suid-Afrika met verwysing na seevervoer

- Du Plessis, Johannes Hendrik