Akkurate modellering en syferrekenaarsimulasie van drywingselektroniese mutators met pulswydtemodulasie en nie-lineêre netwerkelemente

- Cronje, Willem Abraham