Nie-diskriminasie en gelykheid as demokratiese beginsels en die skool

- Bouwer, Petrus Cornelis Frederik