Die roeping van die Christen-Afrikaneronderwyser in 'n moontlike nuwe onderwysbestel in die RSA

- Van Loggerenberg, Maria Catharina