Die taak van die vakbibliotekaris en sy plek in die organisasiestruktuur vir die moderne groot biblioteek met spesiale verwysing na die universiteitsbiblioteek

- Oeschger, Petrus Hendrik