Die geskiedenis van die karakoelboerdery in Suidwes-Afrika, 1907-1950

- Viljoen, Johannes Jurie