Sedimentologie en palinologie van die permiese Vryheid formasie in die Greenside-steenkoolmyn, Witbank-steenkoolveld, Suid-Afrika

- Venter, Magarietha Elizabeth