Die verband tussen persoonlikheidstyl, waargenome organisasieklimaat en werksprestasie

- Van Rooyen, Rudolf Hugo