Die voortplantingsbiologie, teelt en hormoongeinduseerde geslagsverandering van vier Tilapiasoorte

- Holtzhausen, Johannes Andries