Die prent as onderrigmedium in geskiedenis in die sekondêre skool

- Van Schalkwyk, Alena