Die Amerikaanse besettingsbeleid in Duitsland, 1945-1949

- Wright, Charles Peter