Die Duitse basiswet van 1949 in die lig van Duitse grondwetlike tradisie

- Beyers, Johannes Marthinus