Die oorwinningsperspektief in die afskeidsredes van Jesus volgens Johannes 13:31 - 16:33

- Van Heerden, Carel Jacobus