Die "offer" van Isak as motief vir die verkondiging van Jesus as die lydende Christus

- Bekker, Cornelius Johannes