Volharding in teosentriese perspektief volgens die boek Openbaring

- Venter, Andries Gerhardus Schutte