Die "Verligte aksie" in die Nasionale Party 1959-1970, met verwysing na adv. B.J. Vorster en die Afrikaanse pers

- Klee, Juan Neusel