'n Studie van sekere veranderinge in die Suid-Afrikaanse Polisie (Distrik Soweto-Oos) vanuit 'n organisasiekultuur-perspektief

- Grobbelaar, Willem Jacobus