'n Teoretiese beskouing van die beperkende rol wat ondernemingskultuur op die bestuur van verandering uitoefen

- Botha, André Cornelius