'n Vergelyking van verskillende evalueringsisteme vir die groeptaksering van interpersoonlike vaardighede

- Du Plessis, Izak David