Faktore rakende wetgewing vir nasionale biblioteke in Suid-Afrikaanse Onafhanklike (Nasionale) en Selfregerende state

- Sonnekus, Elizabeth Aletta Sophia